-

จองตั๋ว (Ticket)

จองตั๋วทางโทรศัพท์  

1. โทร  044-266-118-9

2. บอกชื่อเรื่อง รอบฉาย และจำนวนที่นั่งที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่

3. รับรหัสจองจากเจ้าหน้าที่

4. เมื่อมาถึงเคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร เพียงบอกรหัสจองของท่านแล้วชำระเงิน ก็สามารถรับบัตรชมภาพยนตร์

ที่จองไว้ได้ทันที

5. กรุณามารับบัตรที่จองก่อนเวลาฉาย อย่างน้อย 30 นาที หากพ้นกำหนด ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัติโนมัติ

จองตั๋วด้วยตนเอง

    ท่านสามารถจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้าด้วยตนเองได้ ณ เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง
ทุกรอบ  และทุกวัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044-266-118-9